AVLYST!

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) september 2020

Start
3. september 2020 08:30
Slutt
4. september 2020 16:00
Adresse
SimOslo sine lokaler på Ullevål sykehus, Oslo | Kirkeveien 166, 0450 Oslo   Se kart
Telefon
22928910

DETTE KURSET ER DESSVERRE AVLYST PGA KORONAVIRUSET

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 18 deltagere. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.

Observatør-rolle: Det er én observatørplass på kurset. Om du er interessert i denne plassen så kan du sende e-post til endoskopiskolen@kreftregisteret.no.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 20.08.20. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør. Meld ifra om du ønsker å være med på middagen, samtidig som du melder deg på kurset. Gi beskjed om du har noen allergier.

Tomt på lager

Gi meg beskjed når nytt kurs kommer

Kategori:

Status

Ingen tilgjengelige kursplasser

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Kurset er rettet mot fagansvarlige leger og sykepleiere som jobber klinisk. Vi ønsker å nå de som har eller vil få en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av en endoskopienhet/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet. Derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet det kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Fra høsten 2020 handler det om Polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

Dette teamkurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at skopører og sykepleiere gjenkjenner patologi, kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer.  Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

 

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsenterene ved Moss og Bærum sykehus.

Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

 

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Program

Dag 1 OPPMØTE ALLER SENEST 09.30

09.00-09.30        Kaffe, te og frukt, registrering og lett bevertning
09.30–10.10       Velkommen og samstemming av agenda
10.10-10.30        Koloskopikvalitet
10.30-10.45        Pause
10.45-11.30        Polyppmorfologi
11.30-11.45        Pause
11.45-12.00        Polyppmorfologi
12.00-13.00        Polyppektomi
13.00-14.00        Lunsj
14.00-14.45        Komplikasjoner
15.00-15.45        Polyppkontroller
15.45-16.00        Pause
16.00-16.45        Polyppkontroller
16.45-17.00        Oppsummering Dag 1, velkommen til dag 2

18.00                   Felles middag Olivia Hegdehaugsveien 34 0352 Oslo.

Dag 2

08.00-08.45        Samstemming av agenda
08.45-09.00        Pause
09.00-09.45        Om gul og blå pedal og skjærestrøm og soft og forced koagulasjon
09.45-10.00        Pause og forflytning til grupperom
10.00-11.00        Diatermi Praktiske øvelser
11.00-11.15        Pause
11.15-11.30        Polyppspråket Illustrasjon i plenum
11.30-12.30        Lunsj og oppstart etter lunsj på grupprom
12.30-13.15        Polypp språket Praktiske øvelser
13.15-14.00        Etiske vurderinger før polypektomi
14.00-14.15        Pause
14.15-15.00        Polyppvurderinger og tiltak
15.00-15.30        Evaluering og avslutning