Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) september 2020

Start
3. september 2020 08:30
Slutt
4. september 2020 16:00
Adresse
SimOslo sine lokaler på Ullevål sykehus, Oslo | Kirkeveien 166, 0450 Oslo   Se kart
Telefon
22928910

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 18 deltagere. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.

Observatør-rolle: Det er én observatørplass på kurset. Om du er interessert i denne plassen så kan du sende e-post til endoskopiskolen@kreftregisteret.no.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 20.08.20. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør. Meld ifra om du ønsker å være med på middagen, samtidig som du melder deg på kurset. Gi beskjed om du har noen allergier.

14 på lager

Kategori:

Status

14 Ledige plasser

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Kurset er rettet mot fagansvarlige leger og sykepleiere som jobber klinisk. Vi ønsker å nå de som har eller vil få en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av en endoskopienhet/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet. Derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet det kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Fra høsten 2020 handler det om Polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

Dette teamkurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at skopører og sykepleiere gjenkjenner patologi, kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer.  Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

 

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsenterene ved Moss og Bærum sykehus.

Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

 

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Program

Dag 1 OPPMØTE ALLER SENEST 09.30

09.00-09.30        Kaffe, te og frukt, registrering og lett bevertning
09.30–10.10       Velkommen og samstemming av agenda
10.10-10.30        Koloskopikvalitet
10.30-10.45        Pause
10.45-11.30        Polyppmorfologi
11.30-11.45        Pause
11.45-12.00        Polyppmorfologi
12.00-13.00        Polyppektomi
13.00-14.00        Lunsj
14.00-14.45        Komplikasjoner
15.00-15.45        Polyppkontroller
15.45-16.00        Pause
16.00-16.45        Polyppkontroller
16.45-17.00        Oppsummering Dag 1, velkommen til dag 2

18.00                   Felles middag Olivia Hegdehaugsveien 34 0352 Oslo.

Dag 2

08.00-08.45        Samstemming av agenda
08.45-09.00        Pause
09.00-09.45        Om gul og blå pedal og skjærestrøm og soft og forced koagulasjon
09.45-10.00        Pause og forflytning til grupperom
10.00-11.00        Diatermi Praktiske øvelser
11.00-11.15        Pause
11.15-11.30        Polyppspråket Illustrasjon i plenum
11.30-12.30        Lunsj og oppstart etter lunsj på grupprom
12.30-13.15        Polypp språket Praktiske øvelser
13.15-14.00        Etiske vurderinger før polypektomi
14.00-14.15        Pause
14.15-15.00        Polyppvurderinger og tiltak
15.00-15.30        Evaluering og avslutning