Tren Endoskopi-Teamet (TET) september 2020

Start
3. september 2020 08:30
Slutt
4. september 2020 16:00
Adresse
SimOslo sine lokaler på Ullevål sykehus, Oslo | Kirkeveien 166, 0450 Oslo   Se kart
Telefon
22928910

Påmelding

Kurset er foreløpig gratis, og det er plass til 18 deltagere. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall.

Observatør-rolle: Det er én observatørplass på kurset. Om du er interessert i denne plassen så kan du sende e-post til endoskopiskolen@kreftregisteret.no.

Påmeldingsfrist til dette kurset: 20.08.20. Om det er ledige plasser etter fristen kan det fortsatt være anledning til å melde seg på.

I anledning kurset ønsker vi å invitere alle deltagerne på middag klokken 18.00 første kursdag. Middagen dekkes av kursarrangør. Meld ifra om du ønsker å være med på middagen, samtidig som du melder deg på kurset. Gi beskjed om du har noen allergier.

18 på lager

Kategori:

Status

18 Ledige plasser

Kursets målsetting, målgruppe og innhold

Kurset er rettet mot ledere og fagansvarlige leger og sykepleiere som har, eller vil få, en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av endoskopisvirksomheten ved en gastrolab/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet. Derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

Målsetting med kurset er at deltagerne skal tilegne seg verktøy for å effektivisere opplæring og kvalitetsarbeid i egen enhet. Det er lagt stor vekt på praktisk team-trening gjennom bruk av medisinsk simulering. Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner. De vil få kunnskap om hvordan man kan lage gode rammer for læringssituasjoner i en travel klinisk hverdag (briefing), gjennomføre læringsøkter gjennom simulering eller kliniske situasjoner (scenarier), og hvordan man kan strukturere diskusjonen i etterkant av en læringsøkt for å øke læringsutbyttet (debriefing).

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

Kurset er utviklet i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo) og internasjonale samarbeidspartnere med erfaring fra kvalitetsarbeid i tarmscreening. Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert slik at det nå fokuseres mot sykepleiere og leger med fagansvar eller spesiell interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid i avdelingen

Kursarrangør er SimOslo, OUS, i samarbeid med Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere i tett samarbeid med SimOslo sine erfarne simuleringskyndige instruktører.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.
Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

 

Program

DAG 1
08:30- 09:15: Velkommen og introduksjon til kurset
09:15-09:30 Pause
09:30- 10:00 Pasientsikkerhet og bruk av medisinsk simulering på gastrolab
10:00-10:30 Hvordan skape effektive læringsøkter i en klinisk hverdag? (Briefing/ Læringskontrakten)
10:30 – 10:45 Pause
10:45- 11:45 Hvordan få mest mulig ut av en læringsøkt? (Debriefing)
11:45- 12:30 Lunsj
12:30- 15.45 Simulering 1 + 2 + 3: Kliniske kasuistikker fra gastrolab Praktiske gruppeoppgaver, simuleringer med veiledning (Grupper på 6-8 deltagere)
15:45- 16:00 Oppsummering og evaluering
18:00- Kursmiddag

DAG 2
08:30- 09:30 Velkommen til dag 2 Workshop Endoskopiskolen
09:30- 09:45 Pause
09:45- 11:00 Simulering 4: Klinisk endoskopirelaterte kasuistikker fra gastrolab Praktiske gruppeoppgaver/simuleringer med veiledning (Grupper på 6-8 deltagere)
11:00- 11:15 Pause
11:15- 12:15 Kommunikasjon på endoskopirommet (Closed-loop-communication og endoskopispråket)
12:15 13:00 Lunsj
13:00- 15:45 Simulering 5: Klinisk endoskopirelaterte kasuistikker fra gastrolab Praktiske gruppeoppgaver/simuleringer med veiledning (Grupper på 6-8 deltagere)
15:45- 16:00 Avslutning