Ole Darre-Næss instruktør biografi
Instruktør

Ole Darre Næss

Overlege, spesialist i gastroenterologi, Bærum sykehus og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Lokal leder for pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Bærum sykehus. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. Skopierfaring fra 2007. Medlem av arbeidsutvalg ved Helsedirektoratet, utredning av nasjonal tarmscreening. Medlem av endoskopiutvalget.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
21. januar 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) januar 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
3. mars 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mars 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge 1 Ledige plasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge 1 Ledige plasser
15. september 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) september 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
20. oktober 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser