Ole Darre-Næss instruktør biografi
Instruktør

Ole Darre Næss

Overlege, spesialist i gastroenterologi, Bærum sykehus og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Lokal leder for pilotprosjektet Screening mot tarmkreft, Bærum sykehus. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. Skopierfaring fra 2007. Medlem av arbeidsutvalg ved Helsedirektoratet, utredning av nasjonal tarmscreening. Medlem av endoskopiutvalget.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
20. oktober 2020 MED FORBEHOLD MTP KORONA

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser