Marius Vinje instruktør biografi
Instruktør

Marius Vinje

Overlege, spesialist i gastroenterologi, Bærum sykehus. Skopierfaring fra 2010, erfaring fra pilotprosjektet screening mot tarmkreft ved Bærum screeningsenter. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2019.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
19. november 2019

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) november

Rikshospitalet (Gastrolab) | Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo Ingen tilgjengelige kursplasser
Rikshospitalet (Gastrolab) | Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo Ingen tilgjengelige kursplasser
21. januar 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) januar 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
3. mars 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mars 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser
15. september 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) september 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
13. oktober 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser