Marius Vinje instruktør biografi
Instruktør

Marius Vinje

Overlege, spesialist i gastroenterologi, Bærum sykehus. Skopierfaring fra 2010, erfaring fra pilotprosjektet screening mot tarmkreft ved Bærum screeningsenter. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra 2019.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
3. mars 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mars 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
15. september 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) september 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 4 Ledige plasser
20. oktober 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser
17. november 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) november 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser