Kjetil Garborg instruktør biografi
Instruktør

Kjetil Garborg

Lege ved gastrolab, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
PhD (2016): Tittel «Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer”. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. YLF-medlem i Spesialitetkomiteen for fordøyelsessykdommer, DNLF, fra 2010-2019. Medlem av Gastronet fagråd fra 2016 til dags dato.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
5. mai 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mai 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
20. oktober 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge 1 Ledige plasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge 1 Ledige plasser