Kjetil Garborg instruktør biografi
Instruktør

Kjetil Garborg

Lege ved gastrolab, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
PhD (2016): Tittel «Randomized controlled trials to investigate colonoscopy screening for colorectal cancer”. Instruktør ved Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst fra oppstart i 2015. YLF-medlem i Spesialitetkomiteen for fordøyelsessykdommer, DNLF, fra 2010-2019. Medlem av Gastronet fagråd fra 2016 til dags dato.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
15. september 2020 MED FORBEHOLD MTP KORONA

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) september 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
20. oktober 2020 MED FORBEHOLD MTP KORONA

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

Rikshospitalet, Oslo, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser
Rikshospitalet, Oslo, Norge Ingen tilgjengelige kursplasser