Birgitte Seip. leder og instruktør. biografi
Instruktør

Birgitte Seip

Overlege, spesialist i fordøyelsessykdommer ved Sykehuset i Vestfold. Leder gastromedisinsk avdeling 2014-2018. Leder for Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst (Kreftregisteret) siden 2018, instruktør ved skolen fra oppstart i 2015. Skopierfaring fra 2002. Erfaring med kvalitetsarbeid på gastrolab, i screening og Gastronet. PhD: Doktorgrad med utgangspunkt i Gastronet.

Kontakt: bseip@online.no. Tlf 45281315.

--

Start dato Name Detaljer Location Pris Status
19. november 2019

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) november

Rikshospitalet (Gastrolab) | Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo Ingen tilgjengelige kursplasser
Rikshospitalet (Gastrolab) | Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo Ingen tilgjengelige kursplasser
5. mai 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mai 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser
17. november 2020

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) november 2020

Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser
Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser