Anita_Jorgensen instruktør biografi
Instruktør

Anita Jørgensen

Intensivsykepleier, har jobbet som leder på Gastrolab i Skien i 14 år, inkludert 3 år i NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention ). Har i alle år assistert ved undersøkelser. Har siden 2011 jobbet ved Kreftregisteret som spesialrådgiver/koordinator for Tarmscreeningpiloten. I 2015 var hun med å starte endoskopiskolen sammen med Thomas de Lange. Medlem av ESGENA (European Society of Gastroentereology and Endoscopy Nurses and Associates) Educational Working Group(EEWG). Sitter i Gastronet fagråd.

--