Endoskopiskolen

for gastrointestinal endoskopi

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) og Tren Endoskopiteamet (TET-kurs) for 2019 og 2020

Det er planlagt at Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft skal starte opp i fjerde kvartal 2020. Effekten av screeningprogrammet vil i stor grad avhenge av kvaliteten på endoskopivirksomheten ved screeningsentrene. Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst har derfor utviklet flere kurs med målsetning om å sikre god endoskopiopplæring, godt teamarbeid og høy kvalitet på endoskopitilbudet i det nasjonale screeningprogrammet.

Våre kursinstruktører

Koloskopiinstruktør kurs (KIK)

17 - 19september

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) september

17. september 2019 Rikshospitalet (Gastrolab) | Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo Ingen tilgjengelige kursplasser KIK
Se detaljer
15 - 17oktober

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober

15. oktober 2019 Bærum sykehus (Gastrolab)| Sogneprest Munthe-kaas vei 100, 1346 Gjettum 2 Ledige plasser KIK
Se detaljer
19 - 21november

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) november

19. november 2019 Rikshospitalet (Gastrolab) | Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo 3 Ledige plasser KIK
Se detaljer
21 - 23januar

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) januar 2020

21. januar 2020 Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser KIK
Se detaljer
03 - 05mars

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mars 2020

3. mars 2020 Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser KIK
Se detaljer
05 - 07mai

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) mai 2020

5. mai 2020 Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser KIK
Se detaljer
15 - 17september

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) september 2020

15. september 2020 Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser KIK
Se detaljer
13 - 15oktober

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) oktober 2020

13. oktober 2020 Rikshospitalet, Oslo, Norge 5 Ledige plasser KIK
Se detaljer
17 - 19november

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) november 2020

17. november 2020 Vestre Viken - Bærum Sykehus, Sogneprest Munthe-kaas vei, Gjettum, Norge 5 Ledige plasser KIK
Se detaljer

Tren Endoskopiteamet (TET)

05 - 06september

Tren Endoskopi-Teamet (TET)

5. september 2019 SimOslo sine lokaler på Ullevål sykehus, Oslo | Kirkeveien 166, 0450 Oslo | 3 Ledige plasser TET
Se detaljer
30 - 31januar

Tren Endoskopi-Teamet (TET) januar 2020

30. januar 2020 SimOslo sine lokaler på Ullevål sykehus, Oslo | Kirkeveien 166, 0450 Oslo 18 Ledige plasser TET
Se detaljer
03 - 04september

Tren Endoskopi-Teamet (TET) september 2020

3. september 2020 SimOslo sine lokaler på Ullevål sykehus, Oslo | Kirkeveien 166, 0450 Oslo 18 Ledige plasser TET
Se detaljer

Kontakt oss

Endoskopiskolen for gastroenterologiske prosedyrer

Telefon — 22 92 89 10

 

10 + 5 =

«Endoskopiskolen for gastrointestinal endoskopi har som målsetting at pasienter som får utført endoskopiske undersøkelser eller behandlinger i Norge mottar trygge helsetjenester. Hovedfokus har vært på opplæring i koloskopi, men det er også utviklet et nettkurs i endoskopi og et praktisk basalkurs i gastroskopi.

Endoskopiskolen ble etablert i Helse Sør-Øst, men har fra 2018 fått i oppdrag å kvalitetssikre skopisentra, skopører og endoskopiutdanning for hele landet.»

Overlege Birgitte Seip

Sykehuset i Vestfold

Vår målsetning er å sikre god endoskopiopplæring, godt teamarbeid og høy kvalitet på endoskopitilbudet i det nasjonale screeningprogrammet.